Καλώς ήρθατε, επισκέπτης! [ Εγγραφή | ΣύνδεσηRSS Feed  | 

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ FOODMARKET.GR

 

Το foodmarket.gr αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα με αντικείμενο την προώθηση προϊόντων. Ειδικότερα, το foodmarket.gr προσφέρει σε όλους τους χρήστες του τη δυνατότητα ανάρτησης αγγελιών για προσφορά προς  πώληση, ζήτηση ή ανταλλαγή τροφίμων και ποτών. To foodmarket.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου («ιστοσελίδα», «site») www.foodmarket.gr («Δικτυακός Τόπος») με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών (στο εξής «χρήστης» ή απλώς «εσείς») καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το foodmarket.gr, ισχύοντες, ωσάν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.

Το foodmarket.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους πιο κάτω Γενικούς Όρους Χρήσης χωρίς νεότερη ειδοποίησή σας. Για τον λόγο αυτό, οφείλετε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν την σελίδα και να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή τους.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου σε μεταγενέστερο της τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς.

1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ

1.1 Οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται δωρεάν. Μπορείτε αν θέλετε, να επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο, να περιηγηθείτε σε αυτόν και να διαβάσετε τις δημοσιευμένες αγγελίες και χωρίς χρέωση ή εγγραφή.

1.2 Για την ανάρτηση όμως αγγελίας στο foodmarket.gr απαιτείται η εγγραφή σας, μέσω της φόρμας δημιουργίας λογαριασμού μέλους. Κατά την εγγραφή θα σας ζητηθεί να δηλώσετε μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση και ένα όνομα χρήστη, με το οποίο θα εμφανίζεστε στους υπόλοιπους χρήστες και επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου.

1.3 Πρέπει να είστε άνω των δεκαοκτώ (18) ετών για να εγγραφείτε ως μέλος στο foodmarket.gr. Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης τα πρόσωπα που εγγράφονται στο Δικτυακό Τόπο και αναρτούν αγγελίες σε αυτόν θεωρούνται ως ενήλικες και ικανοί προς δικαιοπραξία. Η εγγραφή σας και η ανάρτηση αγγελίας στο foodmarket.gr είναι έγκυρη δήλωση βούλησης.

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής παραλαμβάνετε μήνυμα επιβεβαίωσης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας με τα στοιχεία που έχετε δηλώσει, καθώς και με τον κωδικό πρόσβασής σας (συνθηματικό, password). Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει κωδικούς σύνδεσης, με τους οποίους ενεργοποιείτε το λογαριασμό σας, μέσω του οποίου μπορείτε να διαχειρίζεστε τις αγγελίες σας στο foodmarket.gr.

2.2 Κάθε χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Οφείλετε να φροντίζετε την διασφάλιση του συνθηματικού σας (password) και την τυπική έξοδό σας από την ιστοσελίδα. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας του, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τους διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου. Το foodmarket.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Το foodmarket.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό, εφόσον αποδεικνύεται παραβίαση κάποιου από τους παρόντες Όρους.

2.3 Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί την απενεργοποίηση του λογαριασμού του, μπορεί να απευθύνεται στη διεύθυνση info@foodmarket.gr.

 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Το foodmarket.gr τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των εγγεγραμμένων χρηστών του σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2472/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Τα δεδομένα των χρηστών που τηρούνται στο Αρχείο του foodmarket.gr είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που εσείς έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ή έχετε προσθέσει κατά τη διαμόρφωση του προφίλ σας στο foodmarket.gr (e-mail, ονοματεπώνυμο).

3.2 Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των δεδομένων είναι η αποθήκευση των δεδομένων σας σε εξυπηρετητή (server) για την αναγνώρισή σας και την παροχή σε εσάς πρόσβασης στις σελίδες και υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου. Για το σκοπό της αποθήκευσης τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητή εντός Ελλάδος. Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης αποτελεί ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

3.3 Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε, διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε τα δεδομένα που έχετε δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσετε την εγγραφή σας, οποτεδήποτε, ενημερώνοντας το προφίλ σας ή απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info@foodmarket.gr. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

3.4 Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

3.5 Το foodmarket.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του foodmarket.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το foodmarket.gr μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει την προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν ή επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Επιπλέον, τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το foodmarket.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του foodmarket.gr παρέχουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το foodmarket.gr ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.

4. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Ο δικτυακός τόπος www.foodmarket.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

4.2  Το foodmarket.gr διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, κειμένων, άρθρων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου). Μέρος του περιεχομένου του foodmarket.gr, και ειδικά οι εικόνες ή τα κείμενα που περιέχουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, με την άδεια των οποίων τις χρησιμοποιεί το foodmarket.gr. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση και διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, του πάσης φύσεως περιεχομένου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εικόνων, κειμένων, και κάθε οπτικοακουστικού υλικού) του Δικτυακού Τόπου και των ηλεκτρονικών καταστημάτων που φιλοξενούνται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που προστίθεται από τους πωλητές, καθώς και η αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού τους.

4.3  Το σήμα «foodmarket.gr» αποτελεί κατατεθειμένο εμπορικό σήμα και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και βάσει διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση του εμπορικού σήματος «foodmarket.gr»  χωρίς έγγραφη άδεια του δικαιούχου απαγορεύεται απολύτως.

4.4  Χωρίς να αναιρούνται ή περιορίζονται τα προηγούμενα, εάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας αντιγράφεται ή καταχωρείται στο foodmarket.gr με τρόπο που να παραβιάζονται τα δικαιώματα της προσωπικότητας ή της πνευματικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλείστε να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση, στην διεύθυνση info@foodmarket.gr.

 

5. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

5.1 Η ανάρτηση αγγελιών στην πλατφόρμα το www.foodmarket.gr προϋποθέτει ότι έχετε εγγραφεί μέσω της φόρμας εγγραφής και διαθέτετε λογαριασμό χρήστη.

5.2 Αποδέχεστε ότι παρόλο που το foodmarket.gr σας παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για τη δημοσίευση περιεχομένου και την εξ αποστάσεως πώληση ή ανταλλαγή προϊόντων, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο κ.α.) που δημοσιεύετε στις αγγελίες σας και όλα τα προϊόντα που προσφέρετε μέσω αυτών παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη σας. Με τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες Όρους δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι τα προϊόντα που διακινείτε μέσω του foodmarket.gr σας ανήκουν κατά κυριότητα, ότι τηρείτε όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα προϊόντα που διαθέτετε και ειδικότερα, εφόσον πρόκειται για τρόφιμα και ποτά, ότι είναι ασφαλή προς κατανάλωση, αναφέρουν την ημερομηνία λήξης τους και τηρείτε εν γένει την προβλεπόμενη σχετική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, κάθε χρήστης/πωλητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των αγοραστών και τρίτων για το είδος και την ποιότητα των προϊόντων που πουλάει ή ανταλλάσσει μέσω του foodmarket.gr.

5.3 Απαγορεύεται η μέσω αγγελιών στο foodmarket.gr πώληση, προώθηση ή με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση παράνομων, επικίνδυνων για την υγεία ή την ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, απαγορεύεται η πώληση και η προώθηση με οποιονδήποτε τρόπο κάθε προϊόντος που είναι ακατάλληλο για κατανάλωση ή επιβλαβές ή που η παραγωγή, διανομή, διαφήμιση ή διακίνησή του παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

5.4 To foodmarket.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί ή διαγράφει χρήστες ή/και αγγελίες κατά την απόλυτη κρίση του, εάν θεωρεί ότι παραβιάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία.

5.5 Η πώληση ή ανταλλαγή προϊόντων μέσω αγγελίας στο foodmarket.gr μπορεί να αποτελεί σύμβαση προμήθειας αγαθών από απόσταση με την έννοια του Ν. 2251/1994. Η σύμβαση αυτή συνάπτεται απευθείας μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή, χωρίς οποιαδήποτε μεσολάβηση του foodmarket.gr. Ως προμηθευτής, οφείλετε να είστε ενημερωμένος για την εφαρμοστέα νομοθεσία και να την τηρείτε. Ενδεικτικά, οφείλετε να δηλώνετε στην αγγελία σας με τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό τα εξής στοιχεία: την ταυτότητα και τη διεύθυνσή σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτετε προς πώληση ή ανταλλαγή, την τιμή, την ποσότητα και τα έξοδα αποστολής, τον Φ.Π.Α. διευκρινίζοντας εάν περιλαμβάνεται ή όχι στην τιμή, τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης των προϊόντων, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και το δικαίωμα υπαναχώρησης. Όταν διενεργείται πώληση από απόσταση, οφείλετε να παρέχετε στους αγοραστές δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 2251/1994: σε περίπτωση που παραλάβετε δήλωση υπαναχώρησης του αγοραστή εντός της παραπάνω προθεσμίας, οφείλετε να δεχτείτε την επιστροφή του προϊόντος στην αρχική του κατάσταση, επιστρέφοντας παράλληλα το ποσό που εισπράξατε. Η εκπλήρωση της σύμβασης πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, ο αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης.

5.6 Οι τιμές ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα αναγράφονται στην αγγελία. Σε κάθε περίπτωση ισχύουσα θεωρείται η τιμή που αναφέρεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σε περίπτωση μεταβολής της τιμής ή τροποποίησης της περιγραφής ορισμένου προϊόντος, οποιαδήποτε αλλαγή ισχύει για τις μελλοντικές παραγγελίες και δεν επηρεάζει τις εκκρεμείς συναλλαγές.

5.7 Ευθύνεστε έναντι του foodmarket.gr και των συνεργατών του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους. Οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης παρέχει στο foodmarket.gr τη δυνατότητα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διαγράψει την αγγελία σας και, σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης, το λογαριασμό μέλους σας, ακόμη και χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση. Επανειλημμένη παράβαση των παρόντων όρων υπάρχει όταν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους ή/και τους όρους χρήσης δύο φορές ή/και έχει έχει αφαιρεθεί περιεχόμενό του για τους ανωτέρω λόγους δύο φορές.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

6.1  Καθίσταται σαφές ότι το foodmarket.gr απλώς παρέχει το μέσο επικοινωνίας μεταξύ προμηθευτών και ενδιαφερομένων καταναλωτών και δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στην τιμολόγηση των προϊόντων, την διαδικασία πώλησης, ανταλλαγής ή αποστολής των προϊόντων. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με μια αγγελία θα πρέπει να απευθύνεστε στο χρήστη που έχει αναρτήσει την αγγελία μέσω του συστήματος μηνυμάτων (φόρμα επικοινωνίας) του foodmarket.gr ή αξιοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνει στην αγγελία ή στο προφίλ του.

6.2  Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του foodmarket.gr καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους ειδικότερους όρους πώλησης ή ανταλλαγής, αποστολής και πληρωμής που έχει θέσει ο χρήστης που έχει αναρτήσει τη συγκεκριμένη αγγελία, αν υπάρχουν ή να συνεννοηθείτε απευθείας με τον χρήστη αυτό.

6.3 Το foodmarket.gr δεν έχει νομική υποχρέωση να ελέγχει όλες τις αγγελίες που αναρτώνται ή την προσωπική επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, ούτε είναι εφικτός ο πλήρης και διαρκής έλεγχος. Παρόλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί το υλικό κάθε μορφής επικοινωνίας μέσα στο Δικτυακό Τόπο και να αφαιρεί περιεχόμενο χωρίς καμία ειδοποίηση ή εξήγηση κατά την απόλυτη βούληση των διαχειριστών του.

6.4 Το foodmarket.gr δεν μπορεί πάντα να είναι βέβαιο για το περιεχόμενο των αγγελιών και για τα διατιθέμενα προϊόντα πριν αυτά εμφανισθούν στην ιστοσελίδα του. Έτσι ενδέχεται κάποιος χρήστης να καταχωρήσει αγγελίες ή προϊόντα των οποίων το είδος ή το περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους. Παρακαλούμε βοηθήστε μας με το να μας αναφέρετε οποιοδήποτε προϊόν που εμφανίζεται σε αγγελία του foodmarket.gr και είναι παράνομο, επικίνδυνο ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση στο info@foodmarket.gr.

 

7. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

7.1 Εάν ενδιαφέρεστε να διαφημιστείτε στο foodmarket.gr, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια αίτηση με τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης – Τηλέφωνο – E-mail – URL, προκειμένου να λάβετε όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες και να την αποστείλετε στη διεύθυνση info@foodmarket.gr. Το foodmarket.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό, κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες των υπηρεσιών διαφήμισης.

7.2 Το foodmarket.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία σας με τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον Δικτυακό Τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από την σχέση σας με αυτούς.

8. COOKIES

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

9.1 Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το foodmarket.gr για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστείτε αν τους ακολουθήσετε. Σε καμία περίπτωση το foodmarket.gr δεν εγγυάται, ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Το foodmarket.gr διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ή των ηλεκτρονικών καταστημάτων οποιαδήποτε στιγμή.

9.2 Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το foodmarket.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται  για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει ο Δικτυακός Τόπος, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν αυτοί ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.

 

10. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

10.1 Εκ μέρους του foodmarket.gr δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, σχετικά με το είδος ή την ποιότητα των προϊόντων που διακινούνται από τους χρήστες του μέσω αγγελιών στο Δικτυακό Τόπο, για τα οποία οι προμηθευτές τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Επίσης δεν παρέχεται καμία εγγύηση στους προμηθευτές σχετικά με την επιτυχή πώληση ή ανταλλαγή των προϊόντων που εκθέτουν. Σε καμία περίπτωση το foodmarket.gr, οι εργαζόμενοί του ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτούς δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του Δικτυακού Τόπου ή των προϊόντων που προσφέρονται μέσω αυτού.

10.2 Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.

10.3 Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

11.1 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το foodmarket.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, απώλεια ή ηθική βλάβη προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και περιεχομένων τους, στην χρήση των οποίων προβαίνετε με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Προβαίνετε σε αναρτήσεις αγγελιών στο Δικτυακό Τόπο και σε αγορές προϊόντων των άλλων χρηστών, με δική σας επιλογή και ευθύνη, αξιολογώντας ελεύθερα τα προσφερόμενα προϊόντα και αναγνωρίζοντας ότι ουδεμία εταιρική ή άλλη σχέση συνεργασίας ή εγγύησης συνδέει το foodmarket.gr με τους πωλητές ή τους αγοραστές.

11.2 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

 

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.

 

Copyright © 2012 Foodmarket.gr, Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου, Δικηγόρος